Конен спорт

16:00 - 22:05

Конен спорт

Всестранна езда - индивидуално и Обездка - отборно

16:00 - 21:55

Конен спорт

Всестранна езда - индивидуално и Обездка - отборно

16:00 - 21:00

Конен спорт

Всестранна езда - отборно

16:00 - 21:25

Конен спорт

Финали: Всестранна езда - индивидуално и Прескачане на препятствия - отборно

16:00 - 22:00

Конен спорт

Серии: Обездка - отборно

16:00 - 22:00

Конен спорт

Серии: Обездка - отборно

16:00 - 22:40

Конен спорт

Финали: Обездка - отборно

16:00 - 19:40

Конен спорт

Квалификации: Прескачане на препятствия - индивидуално

16:00 - 19:50

Конен спорт

Финали: Обездка - индивидуално

16:00 - 19:30

Конен спорт

Квалификации: Прескачане на препятствия - отборно

16:00 - 18:45

Конен спорт

Финал: Прескачане на препятствия - отборно

16:00 - 20:40

Конен спорт

Финал: Прескачане на препятствия - индивидуално

Новини »

виж още