Баскетбол

18:00 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

23:30 - 03:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

18:00 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

23:30 - 03:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

18:00 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

23:30 - 03:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

18:15 - 20:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

21:30 - 01:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

18:15 - 20:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

21:30 - 01:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже Групова фаза: Мъже

18:15 - 20:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

21:30 - 01:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

18:15 - 20:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

21:30 - 01:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

18:15 - 20:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

21:30 - 01:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

18:15 - 20:00

Баскетбол

Групова фаза: Жени

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

21:30 - 01:30

Баскетбол

Групова фаза: Жени

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

20:15 - 22:00

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

01:00 - 02:45

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

04:30 - 06:15

Баскетбол

Групова фаза: Мъже

17:00 - 18:45

Баскетбол

1/4-финали: Жени

20:30 - 22:15

Баскетбол

1/4-финали: Жени

00:45 - 02:30

Баскетбол

1/4-финали: Жени

04:15 - 06:00

Баскетбол

1/4-финали: Жени

17:00 - 18:45

Баскетбол

1/4-финал: Мъже

20:30 - 22:15

Баскетбол

1/4-финал: Мъже

00:45 - 02:30

Баскетбол

1/4-финал: Мъже

04:15 - 06:00

Баскетбол

1/4-финал: Мъже

21:00 - 23:00

Баскетбол

Полуфинал: Жени

01:00 - 03:00

Баскетбол

Полуфинал: Жени

21:30 - 23:30

Баскетбол

Полуфинал: мъже

01:00 - 03:00

Баскетбол

Полуфинал: мъже

17:30 - 19:30

Баскетбол

Мач за бронзовите медали: Жени

21:30 - 23:50

Баскетбол

Финал: Жени

17:30 - 19:30

Баскетбол

Двубой за бронзовите медали: мъже

21:45 - 00:05

Баскетбол

Финал: Мъже

Новини »

виж още